153 TÔ KÝ, QUẬN 12

 KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG CẤP -  SƠ ĐỒ CENTOR

 KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG CẤP - SƠ ĐỒ CENTOR

Thang điểm FeverPAIN hoặc tiêu chuẩn Centor là những công cụ tính điểm có thể hỗ trợ để xác định bệnh nhân nằm trong nhóm có nhiều khả năng.
0931463114